Archeologický výskum na Pezinskom hrade

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Január 2004 / Prečítané 3014 krát
V septembri 2003 sa začal v lokalite, pracovne nazvanej Starý zámok II., dlhoočakávaný archeologický výskum stredovekej fortifikácie, ktorá bola stotožňovaná s Pezinským hradom, známym z písomných materiálov z 13. storočia. Archeologický výskum sa uskutočnil vďaka pomoci a spolupráci viacerých inštitúcií. Dozor nad výskumnými prácami už tradične prevzalo Archeologické múzeum Slovenského národného múzea pod vedením PhDr. Zdenka Farkaša, ktorý výskum viedol. Veľkú pomoc poskytlo opäť Stredné odborné učilište na Komenského ulici v Pezinku, ktoré dalo k dispozícii záujemcov z radov študentov školy. Vďaka patrí aj Veteran Car Clubu Pezinok, ktorý poskytol priestory na zriadenie základne a zabezpečoval stravovanie výskumných pracovníkov i brigádnikov. Poďakovanie tiež patrí nášmu spolupracovníkovi Richardovi Slezákovi, ktorý sa na výskumoch aktívne podieľal.
   Prvý ročník výskumu stredovekého opevnenia na strmom kopci nad sútokom dvoch potokov mal za úlohu identifikovať základy zachovaných objektov a potvrdiť, že existencia hradu na tomto mieste je totožná s písomnými zmienkami prameňov z 13. storočia. Je potešiteľné, že obidva predpoklady sa podarilo viacmenej naplniť. Výskum odhalil na vrcholovej plošine kamenné základy stavby, ktorá mohla byť vrcholovou vežou. V ďalšej skúmanej časti objektu sme sa sondou dlhou 30 metrov a širokou 1,5 metra snažili odhaliť predpokladanú architektúru vysunutého predhradia. To sa však nepodarilo. Napriek tomu množstvo klincov, nájdených počas hĺbenia sondy i pomocou detektoru kovov rovnako ako aj stopy po požiari naznačujú, že sa na tomto mieste s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzala drevená stavba, ktorá bola zničená počas bojov o hrad.
Intenzitu týchto bojov nám dokladá množstvo kovových streliek - hrotov, šípov, ktoré sa nachádzali takmer v celom areáli hradu. Okrem nich sa našli tiež strelky do kuší, ostrohy, kovania, množstvo klincov, sekera, úlomky keramiky a ďalšie predmety, dokladajúce existenciu hradu do druhej polovice 13. storočia. Najcennejším nálezom však bezpochyby je úlomok sklenenej fľaše, ktorý bol na odbornom sklárskom seminári s názvom História skla 2003, konajúcom sa v Nitre v októbri 2003 odborníkmi jasne identifikovaný. Najmä podľa českých účastníkov seminára ide o sklo z tzv. doppelfľaše, ktoré sa vozili na južnú Moravu a s najväčšou pravdepodobnosťou aj na územia severozápadného Uhorska v rokoch 1240 - 1270 z bavorských a tirolských sklární. Nielen z hľadiska dejín nášho mesta ale vôbec celého malokarpatského regiónu je ojedinelý tiež súbor streliek, ktoré sa zatiaľ na hrade našli. Ide o pomerne rozsiahlu škálu rôznych typov streliek, z ktorých niektoré majú analógie až na území južného Ruska a Ukrajiny.
Napriek tomu, že sa nám zatiaľ počas výskumu nepodarilo nájsť ani jednu mincu, ktorá by datovala existenciu hradu na spomínanom kopci presnejšie, je informácia o datovaní nájdeného skla dostatočná na to, aby sme sa mohli oprávnene domnievať, že skúmaná fortifikácia je naozaj Pezinský hrad, spomínaný v roku 1271, keď bol obsadený českým vojskom Přemysla II. Otakara a následne v ďalších historických prameňoch, podľa ktorých:
"Na jar roku 1287 vtrhli na juhozápadné Slovensko vojská rakúskeho vojvodcu Albrechta na pomoc kráľovi proti veľmožovi Ivanovi z Kyseku (Köszegu), ktoré dobyli Bratislavu a postupne v rokoch 1288-1289 aj Pezinok, Svätý Jur a celú oblasť až po Trnavu."
Pravdepodobne počas týchto bojov bol zničený aj Pezinský hrad. Na záver zhrnutia prvej sezóny archeologického výskumu by sme chceli vyzvať všetkých nadšencov miestnej histórie, ktorí lokalitu navštívili, aby nás oboznámili s predmetmi, ktoré tam našli. Každý z nich tak môže pomôcť doplniť chýbajúce informácie o hrade a prispieť malým úlomkom do mozaiky bohatých pezinských dejín.

Ohodnoťte článok: