PREČO sa neuskutočnil vianočný turnaj?

Ivan Klamo / Január 2003 / Prečítané 2012 krát
Rád by som sa ospravedlnil za to, že sa tradičný vianočný turnaj v halovom futbale počas uplynulých sviatkov neuskutočnil. Aj keď grinavskí priaznivci tohto športu pomohli škole - kúpou kopírky, alebo opravou kúrenia v šatniach, lakovaním parkiet v telocvični (čím ušetrili škole nemalú sumu), napriek tomu je pre nich tento priestor od istého času nedostupný. Zarážajúce na tom je, že existuje skupina ľudí, ktorá futbal v týchto priestoroch pred Vianocami hrala. Myslím si, že v demokratických krajinách sa takáto situácia nazýva diskrimináciou. V tomto prípade sú diskriminovaní práve domáci. Zaujímalo by ma, ako vidia túto situáciu kompetentní?

   O stanovisko k článku sme požiadali riaditeľa Základnej školy Orešie Ing. Ľubomíra Macháčka, ktorý nám napísal: - Základná škola na ulici Orešie v Grinave poskytuje priestory školskej telocvične občianskej verejnosti na športovú činnosť na základe zmlúv v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení. Aj v tomto školskom roku okrem činnosti záujmových športových krúžkov (pohybové hry, basketbal, futbal mladší žiaci a starší žiaci), ktoré organizujeme pre žiakov v mimovyučovacom čase, využívajú telocvičňu aj dospelí občania z Grinavy (kalanetika, bodystyling, volejbal, tenis). Treba však povedať, že škola existuje a vyvíja svoju činnosť v limitovaných ekonomických podmienkach. Prostriedky získané z prenájmu telocvične nepredstavujú pre školu výrazný finančný zisk. Pokrývajú náklady na vykurovanie, osvetlenie, vodu, upratovanie, ktoré škole v súvislosti s touto činnosťou vzniknú. Taktiež je potrebné spomenúť aj náklady na opravy a údržbu telocvičného náradia a príslušenstva telocvične.
Najvyššie náklady na opravy a údržbu telocvične vznikali škole pri halovom futbale mužov. Z toho dôvodu vedenie školy prijalo rozhodnutie, že vylúči halový futbal dospelých z ponuky športových činností, ktoré sa budú realizovať v školskej telocvični.


Ohodnoťte článok: