Mesto Pezinok Útvar hlavnej kontrolórky

Január 2003 / Prečítané 2010 krát

vyhlasuje výberové konanie na miesto samostatného odborného referenta kontroly s možnosťou nástupu od 1.3. 2003 s týmito požiadavkami:
- vysokoškolské vzdelanie
- prax v odbore kontroly rozpočtového hospodárenia vítaná
- morálna a občianska bezúhonnosť
- organizačné a komunikačné schopnosti
- práca s PC

Prihlášky so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zasielajte do 15.2. 2003 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok. Na obálku uveďte heslo "VK - kontrolór".


Ohodnoťte článok: