Poďakovanie

Január 2003 / Prečítané 2074 krát

Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí dňa 19.12. 2002 odprevadili na večný odpočinok môjho brata
Jozefa HLAVAČKU
z Pezinka,
ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.
Ďakujeme vdp. Stanislavovi Garajovi a spevákom, všetkým príbuzným a známym, ktorí zmiernili náš žiaľ prejavmi sústrasti, modlitbami, kvetinovými darmi a účasťou na pohrebnom obrade.
Sestra s rodinou

A tak moji milí odchádzam
od Vás a tiež viem kam.
K môjmu Pánovi, ktorý pripravil
mi príbytok bezpečný.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli spolu s nami rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamičkou, babičkou a prababičkou
Júliou FÉDEROVOU, rod. Strapákovou.
Sme hlboko zaviazaní aj tím, ktorí jej v minulosti, keď to jej najbližší nemohli, nezištne pomáhali. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manžel Jozef, deti Júlia, Medard, Jozef, Štefánia, František, Ján, Vladimír, Alena a Peter s rodinami a ostatní pozostalí