Zápis žiakov do 1. ročníka

Január 2003 / Prečítané 2004 krát
V zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 10/2002 zo 14. novembra 2002 sa bude konať v dňoch 6. a 7. februára od 15.00 do 18.00 hod. zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2003/2004 na všetkých základných školách v Pezinku.

Zápis sa uskutoční podľa ulíc:

ZŠ Holubyho:

Holubyho, Štefánikova, Záhradná, Šancová, Kollárova, Tehelná, Mladoboleslavská, Jesenského, Za koníčkom, Za dráhou, Dobšinského, Radničné nám., Moyzesova, Slnečná, Senecká, Meisslova, Pod lipou, Chalúpkova, Mýtna, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Šenkvická, Sládkovičova, Hrnčiarska, Š. Polkorába, Bernolákova 1 - 47, Za hradbami 3 - 15, Potočná, Panholec, Talihof, Farská, Kučišdorfská.

ZŠ Fándlyho:
1. mája, Fándlyho, Obrancov mieru, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská, SNP,, Gorkého, Saulakova, Hviezdoslavova, Tolstého, Fraňa Kráľa, Mierová, Bernolákova od č. 47 vyššie, Puškinova, Majakovského, Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská cesta, Kukučínova.

ZŠ Orešie 4, miestna časť Grinava:
Myslenická, Železničná, Nová, Štúrova, Orešie, Podkarpatská, Družstevná, Virgovičova, Cintorínska, Vinice, Glejovka, Hečkova, Hurbanova, Matúškova, Limbašská, Grobská cesta, Slnečné údolie, Krkavec, Jána Raka.

ZŠ Na bielenisku:
Rulandská, Muškátova, Hroznová, Trnavská, Silvánska, Švermova, Nálepkova, Jarošova, Drobišova, Markušova, gen. Svobodu, Pekníkova, Novomeského, Šafárikova, Jiráskova, Jilemnického.

ZŠ Kupeckého:
Kupeckého, Zámocká, Malokarpatská, KPL, Krížna, Malacká cesta, Kutuzovova, Svätoplukova.

Spoločné ulice pre ZŠ Na bielenisku a ZŠ Kupeckého, podľa záujmu rodičov: Suvorovova, Cajlanská, Bottova, Bokesova, Banícka, Gogoľova, Rázusova.

   Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.


Ohodnoťte článok: