POŽIARNICI HODNOTILI

Január 2003 / Prečítané 2148 krát
V nedeľu 26. januára sa zišli na hodnotiacom Valnom zhromaždení členovia Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Pezinok - mesto. Z výročnej správy, ktorú predniesol predseda Gabriel Guštafík, sme sa dozvedeli, že ZO má 105 členov. Ich činnosť je zameraná na prevenciu proti požiarom, odbornú prípravu a požiarnický šport.
   Pätnásť členov sa zapojilo do vykonávania preventívnych požiarnych prehliadok v malých prevádzkach, v čom budú i naďalej pokračovať. Majú vycvičené a vystrojené družstvo civilnej obrany, ktoré je pripravené zasiahnuť v prípade živelnej katastrofy. Jedno družstvo mužov a detí sa zúčastňovalo na súťažiach v požiarnickom športe. Viacerí členovia sa zapájali do požiarnych asistencií pri spoločenských a kultúrnych podujatiach v Dome kultúry.
Činnosť dobrovoľných požiarnikov si zasluhuje spoločenské uznanie, čo napokon svojou osobnou účasťou na schôdzi i slovami vďaky vyjadril vo svojom príhovore i primátor mesta Oliver Solga.

Ohodnoťte článok: