VÝBEROVÉ KONANIE

Január 2003 / Prečítané 1965 krát
v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutoční v dňoch 10. a 11. februára 2003.
I. Zamestnávateľ:
Domov dôchodcov a domov - penzión pre dôchodcov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok, tel: 033/643 2022, fax: 033/643 2023.
II. Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:
Vedúci/a prevádzkového úseku.
III. Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
1. úplné stredné vzdelanie (s maturitou) alebo vyššie odborné vzdelanie strojníckeho alebo elektronického zamerania;
2. najmenej 5 rokov praxe.
IV. Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
1. bezúhonnosť.
V. Význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi konania:
1. vodičský preukaz;
2. kuričský preukaz.
VI. Zoznam požadovaných dokladov:
1. fotokópia dokladov o vzdelaní (na konkurznom konaní preukázať originál)
2. osobný dotazník;
3. profesionálny životopis.
VII. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
1. najneskôr do 7.2. 2003;
2. osobne alebo poštou na uvedenú adresu.

Ohodnoťte článok: