Prázdninové stretnutia v klube

Anna Šimonovičová / Január 2003 / Prečítané 2112 krát
V dňoch 27. a 30. decembra pripravilo vedenie Základnej školy Na bielenisku zaujímavú akciu pre deti I. stupňa. Vychovávateľky školského klubu to uvítali, keďže záujem o činnosť a pobyt v tomto zariadení cez prázdniny býva malý.
Prihlásilo sa 21 detí. Neprišli všetky, ale o to s väčšou chuťou, elánom a nadšením súťažili, modelovali z cesta a hliny, urobili si náramky z vlny, saunovali sa a hrali na počítačoch.
O chutné obedy sa postaral pán riaditeľ Mgr. Ľubomír Štiglic, ktorý všetko zabezpečil. Navaril výborné polievky, s pečením osúchov a palaciniek pomohli vychovávateľky. S deťmi sme zažili veľmi príjemné chvíle, rodinnú pohodu a sviatočnú atmosféru.
Ďakujeme všetkým, aj zástupkyni riaditeľa Mgr. Oľge Damaškovičovej, ktorá sa s deťmi saunovala, pánovi učiteľovi Eduardovi Heinrichovi, ktorý sa venoval deťom v počítačovej triede.
Deťom vyšli v ústrety všetky vychovávateľky školského klubu. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí umožnili svojim deťom zúčastniť sa na tejto akcii. Bolo nám spolu fajn a tešíme sa na podobnú akciu aj nabudúce.