Pomôže Európska únia Grinave?

Ivan Klamo / Január 2003 / Prečítané 1988 krát

   Na poslednom zasadnutí Grinavského občianskeho výboru (GOV Fóre) v novembri minulého roku, kde bol našim hosťom, dnes už primátor Oliver Solga, sme hľadali reálne kroky, ktoré by viedli k vybudovaniu čističky a kanalizácie v Grinave.
Jedno z riešení sa ukázalo o pár dní neskôr. V dňoch 12. - 14. decembra sa uskutočnila v Mariánke konferencia Perspektívy regiónov v spoločnej Európe, o možnostiach financovania projektov z prostriedkov EÚ, kde ma okrem iných zaujímavých domácich i zahraničných príspevkov najviac oslovila práve téma možnosti vybudovania kanalizácie. Otázka, ktorá dlhodobo zaujíma všetkých obyvateľov Grinavy. A táto, zatiaľ teoretická možnosť, tu reálne existuje.
Jednotné smernice poskytovania finančných príspevkov na projekty znamenajú možnosť ich získania za splnenia určitých podmienok. A to rovnakých pre všetkých záujem
cov. Prioritou je ochrana životného prostredia a cezhraničný dopad, čo spĺňame. Takto možno získať až 75 percent potrebných finančných prostriedkov. Úlohou mesta je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti projektu. Samotným príjemcom je v konečnom dôsledku regionálna vodárenská spoločnosť. Takže zainteresovaných, ktorých výsledkom spolupráce musí byť výborný projekt, je skutočne dosť.
Mimochodom, prednášajúci z Holandska vyjadrili počudovanie nad tým, prečo sa u nás ponúkané prostriedky z Európskej únie tak málo využívajú. Po troch dňoch výmeny informácií sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že hlavným problémom Slovenska je neochota ľudí spolupracovať, závisť, egoizmus a podobné ľudské vlastnosti. Odhliadnuc od tohto nelichotivého záveru, sa nám finančné prostriedky stále ponúkajú. Nikto nemôže zaručiť stopercentný úspech navrhovaného projektu, bola by však škoda nepokúsiť sa o to a nevyužiť ponúkanú šancu.
Pevne verím, že vzťahy medzi ľuďmi u nás nebudú kameňom úrazu a je teraz na kompetentných, aby uskutočnili prvé kroky.


Ohodnoťte článok: