Mestké zastupiteľstvo vo februári

Január 2003 / Prečítané 2039 krát
  Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období sa uskutoční v piatok 14. februára o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7. Bude mať tento program: Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2003, novela rozpočtu za rok 2002 (stará radnica), správa hlavnej kontrolórky o výsledku vybavovania sťažností a petícií za minulý rok, delegovanie zástupcov MsZ do školských rád, návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov, návrh poverenia na rozsah pôsobnosti zástupcov primátora, kategorizácia podnikateľských aktivít, hlavné úlohy CO na tento rok, stanovisko k rokovaniu o Športovej hale na Holubyho ul., vyhodnotenie Koncepcie cestovného ruchu, voľba členov komisií MsZ.

Ohodnoťte článok: