Pripravujeme vyhodnotenie ankety PREDAJŇA ROKA 2002

Január 2003 / Prečítané 1965 krát
Redakcia Pezinčana a Mestský úrad v Pezinku vyhlásili 10. ročník ankety PREDAJŇA ROKA 2002. Jej vyhodnotenie sa uskutoční v pondelok 24. februára v Obradnej sieni mestského úradu.
Na ankete sa môžu zúčastniť Pezinčania i návštevníci mesta, ktorí chcú vyzdvihnúť niektorú z pezinských predajní, o ktorej si myslia, že poskytuje najlepšie služby, s dôrazom na ochotu personálu, prijateľné ceny a sortiment tovaru, vzhľad predajne, vhodné otváracie hodiny, vybavovanie reklamácií a iné.
Svoje hlasy do ankety na pripojenom lístku môžete poslať do 15. februára 2003 na adresu: Redakcia Pezinčana, Holubyho 42, 902 01 Pezinok. Lístky môžete priniesť aj osobne do redakcie alebo na MsÚ, útvar vzťahov k verejnosti, Radničné nám. 7 a do Informačného centra na Radničnom nám. 9. Využiť môžete aj našu mailovú adresu: pezincan@msupezinok.sk .
V návrhu musí byť uvedené: názov a adresa predajne, ktorej dávate svoj hlas, krátke hodnotenie - čo na tejto predajni oceňujete, vaše meno a adresa.
Predajňa, ktorá získa najviac vašich hlasov bude ocenená. Vecné cený získajú aj traja z účastníkov ankety, ktorých vyžrebujeme 24. februára 2003.

Ohodnoťte článok: