POSLANCI V KOMISIÁCH MsZ

Január 2003 / Prečítané 2534 krát

   Mestské zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí zriadilo sedem stálych komisií MsZ, v ktorých budú pracovať títo poslanci:
   Komisia pre ekonomiku a podnikanie - predseda: RNDr. Juraj Čech, podpredsedníčka: Ing. Alžbeta Šípošová
   Komisia pre územný rozvoj, výstavbu a životné prostredie - predseda: Ing. Stanislav Sobota, podpredseda: Ing. Ivan Pessel
   Komisia pre školstvo a kultúru - predsedníčka: PaedDr. Katarína Vladová, podpredsedníčka: Božena Mizerová
Poslanec Ján Satko podpisuje text sľubu   Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo - predseda: MUDr. Richard Demovič, podpredseda: MUDr. Ján Krištúfek
   Komisia pre šport a mládež - predseda: JUDr. Justín Sedlák, podpredsedníčka: Kvetoslava Štrbová
   Komisia pre vinohradníctvo, vinárstvo a cestovný ruch - predseda: PaedDr. René Bílik, podpredseda: Ing. Ján Satko
   Komisia pre hodnotenie činnosti mestskej polície - predseda: Ing. J. Chynoranský, podpredseda: Pavol Slaný
   Komisie budú doplnené o ďalších členov - odborníkov z radov občanov. Ich kompletné zloženie uverejníme v najbližších číslach.
MsZ zriadilo aj poslaneckú skupinu pre dohľad nad činnosťou hlavnej kontrolórky v zložení: Ing. Emanuel Noga - predseda, členovia - Ing. Juraj Pátek a František Féder a poslaneckú skupinu pre hodnotenie práce primátora v zložení: Ing. Marián Šípoš - predseda, členovia - RNDr. Miroslav Král a MUDr. Marián Pátek.


Ohodnoťte článok: