POĎAKOVANIE odstupujúceho primátora

Ivan Pessel / Január 2003 / Prečítané 2065 krát
   Vďaka podpore občanov nášho mesta som mal možnosť stáť na jeho čele viac ako 17 rokov. V tomto období sa mesto dynamicky rozvíjalo a najmä po roku 1989 výrazne zmenilo svoju tvár a stalo sa prirodzeným politickým, hospodárskym a kultúrnym centrom Malokarpatského regiónu.
Toto všetko by nebolo možné bez schopných ľudí, ktorí sa na rozvoji mesta podieľali. Mal som šťastie, že som mohol s mnohými spolupracovať. Chcem sa preto poďakovať za spoluprácu všetkým poslancom, členom mestských rád, členom komisií, pracovníkom mesta, podnikateľom, združeniam a samozrejme občanom mesta za podporu počas môjho pôsobenia vo funkcii predsedu MsNV a primátora mesta. Úprimne sa chcem poďakovať mojim najbližším spolupracovníkom, či už vo funkciách vedúcich úradu alebo mojich zástupcov: Zdenke Liškovej, Jánovi Tichému, Jozefovi Šuranovi, Jánovi Hrončovi, Marte Danišovej a Márii Soboličovej. Moje osobitné poďakovanie patrí Ladislavovi Briestenskému a Ľudovítovi Bauerovi, s ktorými sme začali v roku 1990 budovať novú samosprávu mesta, v čom pokračovali René Bílik, Ladislav Šafár a Oliver Solga.

Ohodnoťte článok: