Portrétoval prezidenta T.G. Masaryka

Peter Šoula / Jún 2002 / Prečítané 2141 krát
Bratislavská informačná služba usporiadala vlastivednú vychádzku po hroboch významných osobností pochovaných na Martinskom cintoríne v Bratislave - Ružinove.
Medzi významnými osobnosťami pochovanými na tomto cintoríne je pezinský rodák, maliar Štefan Polkoráb. Narodil sa 2. septembra 1896 na Cajle, zomrel 14. októbra 1951 v Bratislave.
Portrétoval Jozefa Ľudovíta Holubyho, Jozefa Gregora Tajovského, Janka Alexyho, Janka Jesenského a v roku 1932 v Topoľčiankach Tomáša Gariquea Masaryka. Jeho obľúbeným motívom boli práce na poli, známe sú jeho obrazy Žatva, Oranie, Sviatočné strojenie a iné. Vytvoril vyše sto diel, ktoré sú v mnohých galériach. Časť jeho prác vlastní Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Ohodnoťte článok: