POĎAKOVANIE

Jún 2002 / Prečítané 2152 krát
   Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým Jozefom BRTÁŇOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Manželka Katarína   a deti s rodinami


Ohodnoťte článok: