Pripomíname si nedožité sedemdesiatiny J. Štohla

Jún 2002 / Prečítané 2200 krát
  Dňa 25. apríla 2002 Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave uskutočnilo slávnostný seminár, na ktorom si pripomenulo významné osobnosti vedeckej komunity, ktorých životná cesta bola spojená so SAV.
Výsledky ich práce šírili dobré meno nielen doma, ale aj vo svete. Významným podielom prispeli do pokladnice svetovej vedy.
   Výber osobností sa robil na základe návrhov ústavov a schválilo ho Predsedníctvo SAV. Medzi týmito osobnosťami bol aj náš zosnulý rodák RNDr. Ján Štohl, DrSc. - astronóm, bývalý prvý podpredseda SAV, bývalý pracovník a riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.
Jeho nedožité sedemdesiatiny si pripomenieme 26. júla 2002.
Ján Štohl vyrástol na Cajle, väčšinu života prežil v Pezinku. Počas svojho plodného života zastával i ďalšie významné funkcie. Bol predsedom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a podpredsedom čsl. astronomickej spoločnosti pri ČSAV, členom Grantovej agentúry pre vedu, predsedom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, viceprezidentom a prezidentom komisie Medzinárodnej astronomickej únie, členom a tajomníkom vedeckého kolégia SAV, členom komisie Interkozmos, vysokoškolským učiteľom. Vychoval rad mladých astronómov. Významným podielom prispel do pokladnice svetovej vedy, najmä v oblasti stelárnej a meteorickej astronómie. Jeho zásluhy boli ocenené mnohými domácimi a zahraničnými vyznamenaniami.
V rokoch 1979 - 1982 bol členom redakčnej rady Pezinčana. Zomrel 21. marca 1993.