Vyhodnotenie prieskumu sledovanosti miestnych médií

Jún 2002 / Prečítané 2138 krát
Tri najsledovanejšie médiá v Pezinku, pokiaľ ide o hlavný zdroj informácií v meste, sú Pezinčan (sleduje ho 80 zo 100 vybraných respondentov), TV Pezinok s.r.o. (62) a Pezinsko (50).

Respondenti ich uprednostňujú z týchto dôvodov (bolo možné uviesť viac odpovedí)

pre jeho
dostupnosť

pre
serióznosť

pre dôveru
k redaktorom

zo zvyku

nie sú iné
zdroje informácií

iné

Pezinčan 47 48 20 18 5 8
TV Pezinok 36 28 12 14 6 9
Pezinsko 41 14 10 20 5 4

 

Ako často čítajú alebo pozerajú respondenti tieto médiá (v percentách)?

pravidelne

nepravidelne

len zriedka

vôbec nesleduje

nevyjadrili
sa k otázke

vôbec sa
nevyjadrili

Pezinčan 50 28 4 8 - -
TV Pezinok 22 51 9 17 1 -
Pezinsko 58 7 - 4 1 30

 

Ako hodnotia respondenti obsah (v percentách):

veľmi spokojní

skôr spokojní

spokojní

priemerní

úplne nespokojní

nehodnotí

nevyjadrili sa

Pezinčan 26 32 - 22 1 19 -
Pezinsko - 41 14 26 1 12 6
TV Pezinok iné hodnotenie - nedá sa porovnať

   Vyhodnotenie ostatných otázok, ktoré sa týkajú priamo Pezinčana (názory na jeho rozsah, periodicitu, čo sa respondentom páči a nepáči, čo by na ňom zmenili - zlepšili, názor na zvýšenie nákladu) prinesieme v budúcom čísle. Do tohto vyhodnotenia zahrnieme aj názory čitateľov z dotazníkov, ktoré boli zaslané priamo do redakcie.


Ohodnoťte článok: