Mestské ocenenia jednotlivcom a kolektívom

Jún 2002 / Prečítané 2254 krát
V Historickej sále v Zámku sa uskutočnil 14. júna slávnostný akt udeľovania mestských ocenení jednotlivcom a kolektívom. Mestské zastupiteľstvo a primátor Pezinka ocenili v tomto roku 16 občanov a dva kolektívy. Na udeľovaní cien boli prítomní poslanci MsZ a ďalší pozvaní hostia. Ocenenia z rúk primátora prevzali:

   Mestskú cenu Ľudovíta Holubyho (za mimoriadne úspechy a reprezentáciu mesta v oblasti vedy, umenia, vzdelávania, kultúry a športu):

Juraj BINDZÁR - režisér, pesničkár, spisovateľ - za mnohovrstevnú umeleckú tvorbu, v ktorej reflektuje svoje rodné mesto, s prihliadnutím na spoluprácu s domácimi divadelníkmi a KC.

Medailu Za zásluhy o rozvoj mesta

Malokarpatskému múzeu v Pezinku - za systematické sprístupňovanie dejín vinárstva a vinohradníctva domácim a zahraničným návštevníkom, s prihliadnutím na množstvo originálnych výstavných a spoločenských podujatí, ktorými sa kolektív pracovníkov prezentuje najmä v ostatných rokoch.

Mimoriadne ocenenie: Pamätná plaketa primátora mesta

zľava: P. Witgruber a J. VitalošPetrovi Wittgrúberovi a Jiřímu Vitálošovi
- za rozhodujúci podiel na objavení Pezinského hradu, organizovanie archeologického výskumu, popularizáciu historických objavov a dejín mesta v tlači, za organizovanie S. PátekPezinského permoníka a za vznik a vyznačenie Banského náučného chodníka;

Stanislavovi Pátkovi - za dlhoročné propagovanie a popularizovanie dejín mesta a jeho osobností, ako i za prehlbovanie ľudských a kresťanských hodnôt a spolupráce medzi zľava: A. Pravda a A. Galádobčanmi;

Alexandrovi Pravdovi a Mgr. Adriánovi Galádovi A. Urban- za objav planétky č. 1996YH1 a jej pomenovanie Pezinok;

Antonovi Urbanovi - za vedeckú prácu a dlhoročnú spoluprácu s chrámovým zborom Ad Una Corda a prehlbovanie ľudských a kresťanských hodnôt, ako i za spoluprácu pri záchrane pamiatok;

R. ČechovičRudolfovi Čechovičovi - za dlhoročnú a obetavú prácu v prospech obyvateľov miestnej časti Grinava a za aktivity tamojšieho klubu dôchodcov;

M. ŠípošMariánovi Šipošovi - dirigentovi chrámového zboru Ad Una Corda za úspešnú umeleckú činnosť a za organizovanie Medzinárodného festivalu chrámových zborov;

P. ErdziakPavlovi Erdziakovi - novinárovi, za dlhoročnú novinársku činnosť a propagáciu nášho mesta v rôznych médiách;

M. RužekMilanovi Ružekovi - za dlhoročnú obetavú činnosť v značení turistických trás a hlavne za podnet na realizáciu a organizovanie prác rozhľadne na Veľkej homoli;

K. ŠtrbováKvetoslave Štrbovej - za dlhoročnú prácu v tanečnom klube Petan, najmä s mladými ľuďmi a za organizovanie Medzinárodného tanečného festivalu s prihliadnutím na dlhoročnú reprezentáciu mesta;

J. galvánekJurajovi Galvánkovi - významnému slovenskému kameramanovi, ktorého život i tvorba je zviazaná s našim mestom, okrem iného aj kameramanovi tohtoročného najlepšieho českého filmu Otesánek, ktorý získal cenu Český lev 2002;

kolektívu pracovníkov Centra voľného času v Pezinku - inštitúcii, ktorá dlhodobo pracuje s deťmi a mládežou v oblasti kultúry, umenia, športu a vzdelávania a obohacuje život mesta mnohými úspešnými podujatiami pre deti a mládež;

J. ŠtrbaJánovi Štrbovi - fotografovi, za dlhodobú fotodokumentačnú a umeleckú tvorbu v prospech nášho mesta, za reprezentačné výstavy jeho fotografií doma i v zahraničí a za pozornosť, ktorú venuje zobrazeniu starých ľudí a hudby;

Márii Strezenickej - za dlhoročnú obetavú prácu vo výchove a vzdelávaní niekoľkých generácií detí a mladých ľudí v našom meste;

Františkovi Hotovému - za dlhoročnú riadiacu činnosť v školských zariadeniach a za osobnú iniciatívu vo vybudovaní a rozvoji Obchodnej akadémie v Pezinku.


Ohodnoťte článok: