Prechod kompetencií v sociálnej oblasti

Jún 2002 / Prečítané 2228 krát
  Mestské zastupiteľstvo v Pezinku prejavilo vážny záujem o získanie kompetencií od štátu v oblasti sociálnych vecí, pokiaľ ide o Stanice opatrovateľskej služby a Penzión - dom dôchodcov. Aj keď príslušný zákon jednoznačne o odovzdaní týchto kompetencií obciam hovorí, doplňujúca vyhláška už obsahuje dodatok, že kompetencie sa na obec presunú vtedy, keď o to nepožiada Vyšší územný celok (VÚC). A ten o kompetencie požiadal. Znamená to teda, že kompetencie na mesto vôbec neprejdú? O odpoveď sme požiadali primátora Ivana Pessela:
- Ako poslanec VÚC som k tejto veci interpeloval predsedu samosprávneho kraja Ľuba Romana. Na základe toho sa uskutočnilo rokovanie na jeho úrovni, kde sme sa dohodli, že stanice opatrovateľskej služby na Hrnčiarskej a Bratislavskej ulici prejdú na mesto priamo z okresu od 1. júla 2002. Na to máme už písomné rozhodnutie. Pokiaľ ide o penzión, tu je problém trošku zložitejší, lebo sú naň napojené aj niektoré ďalšie sociálne služby. Rokovali sme o tom, s tým, že penzión zatiaľ od 1. júla preberie VÚC. Potom na základe našej požiadavky v neskoršom termíne sa uskutoční prevod na mesto. Prevzatie kompetencií má svoju logiku, občan si nebude musieť veci vybavovať v Bratislave, ale tu v Pezinku.

Ohodnoťte článok: