Dni Mosonmagyaróváru

Jún 2002 / Prečítané 2128 krát

   V dňoch 15. - 21. júna sa uskutočnil v Pezinku Týždeň Mosonmagyaróváru. Prezentácia partnerského mesta sa konala po minuloročnom predstavení Pezinka v Maďarsku.
Podobne ako my, aj naši maďarskí priatelia ponúkli recipročne zaujímavé programy - vystúpenia amatérskych súborov, výtvarníkov, fotografov, športové súťaže, stretnutia predstaviteľov a dôchodcov oboch miest.
V rámci otváracieho dňa sa predstavili žiaci a pedagógovia z hudobnej školy, ich vystúpenia potvrdili kvalitu výučby na tejto škole. Ocenili to aj pedagógovia pezinskej ZUŠ, ktorí sa na vystúpení zúčastnili. Návštevníkov zaujali tiež vystavované práce fotografov a výtvarníkov, nielen pre ich výbornú úroveň ale aj umeleckú výpoveď.
Svojich priaznivcov si našli hudobné skupiny HOT-Drums a Desszert. Ukázalo sa, že hudba je najjednoduchší prostriedok na prekonanie jazykových bariér. Ukázalo sa to aj na stretnutí dôchodcov oboch miest. Úvodné kultúrne programy, ktoré si obe strany pripravili, naštartovali príjemnú zábavu, aká už tradične vládne na družobných stretnutiach tejto vekovej skupiny.
V rámci Týždňa nechýbal ani šport, aj keď jeho zastúpenie bolo tentoraz skromnejšie. Futbalový zápas zástupcov samospráv sa skončil nerozhodným výsledkom 2:2.
K podujatiu sa vrátime v budúcom čísle.