Siemens vstupuje do tepelného hospodárstva

Jún 2002 / Prečítané 2128 krát
Mestské zastupiteľstvo po zrušení grantu Európskej únie sa rozhodlo vypísať výberové konanie na vstup strategického partnera do tepelného hospodárstva. Výberová komisia spomedzi uchádzačov vybrala firmu Siemens, ktorá ponúkla najvýhodnejší projekt.
Poslanci zobrali informáciu výberovej komisie na vedomie, mali ale pripomienky k ďalšiemu postupu, ktorý musí garantovať dostatočný vplyv pri zohľadňovaní záujmov mesta a občanov. To má riešiť spoločenská zmluva medzi zainteresovanými partnermi, o ktorej sa už rokuje.
  "Mesto by malo vstúpiť do podniku, ktorý má vzniknúť, svojim majetkom. Náš podiel by mal byť 34 percent, aby bol zachovaný kontrolný balík akcií, najmä v oblastiach zvyšovania a znižovania imania podniku, tvorby cien tepla a iných záležitostí, ktoré zaujímajú našich občanov" - povedal nám primátor mesta Ivan Pessel.
Návrhom spoločenskej zmluvy sa zaoberali komisie Mestského zastupiteľstva, príslušné oddelenia mestského úradu, Mestská rada a napokon ju schváli Mestské zastupiteľstvo. Priebežne sa rokuje tiež s firmou Siemens, ktorá by mala požiadavky obsiahnuté v návrhu zmluvy akceptovať.
Pokiaľ nenastanú komplikácie a prieťahy v príprave zmluvy, Siemens má v pláne začať s rekonštrukciou niektorých častí už v tomto roku. Na tento účel chce investovať zhruba 130 miliónov korún.

Ohodnoťte článok: