Pezinčan najsledovanejším médiom

redakcia / Jún 2002 / Prečítané 3736 krát
  Z iniciatívy miestnych médií a Mestského úradu v Pezinku sa uskutočnil v máji 2002 prieskum sledovanosti miestnych médií a názorov občanov na ich úroveň.
Do hodnotenia prostredníctvom anketárov sa zapojilo 100 respondentov vybraných podľa bydliska, pohlavia, veku, vzdelania a zamestnania. Na otázku, ktoré z miestnych médií je pre nich hlavným zdrojom informácií o dianí v Pezinku odpovedali: 80 percent časopis Pezinčan, 62 percent TV Pezinok s.r.o., 50 percent spravodajsko-reklamný týždenník Pezinsko, 7 percent internetová stránka Pezinka, 4 percentá Pezinský podnikateľ, 4 percentá mestský rozhlas, 3 percentá Pezinské okno, 1 percento Vidiečan.

  Tri najsledovanejšie médiá v Pezinku, pokiaľ ide o hlavný zdroj informácií v meste, sú Pezinčan (sleduje ho 80 zo 100 vybraných respondentov), TV Pezinok s.r.o. (62) a Pezinsko (50).

Respondenti ich uprednostňujú z týchto dôvodov (bolo možné uviesť viac odpovedí)

pre jeho
dostupnosť

pre
serióznosť

pre dôveru
k redaktorom

zo zvyku

nie sú iné
zdroje informácií

iné

Pezinčan 47 48 20 18 5 8
TV Pezinok 36 28 12 14 6 9
Pezinsko 41 14 10 20 5 4

 

Ako často čítajú alebo pozerajú respondenti tieto médiá (v percentách)?

pravidelne

nepravidelne

len zriedka

vôbec nesleduje

nevyjadrili
sa k otázke

vôbec sa
nevyjadrili

Pezinčan 50 28 4 8 - -
TV Pezinok 22 51 9 17 1 -
Pezinsko 58 7 - 4 1 30

 

Ako hodnotia respondenti obsah (v percentách):

veľmi spokojní

skôr spokojní

spokojní

priemerní

úplne nespokojní

nehodnotí

nevyjadrili sa

Pezinčan 26 32 - 22 1 19 -
Pezinsko - 41 14 26 1 12 6
TV Pezinok iné hodnotenie - nedá sa porovnať

   Vyhodnotenie ostatných otázok, ktoré sa týkajú priamo Pezinčana (názory na jeho rozsah, periodicitu, čo sa respondentom páči a nepáči, čo by na ňom zmenili - zlepšili, názor na zvýšenie nákladu) prinesieme v budúcom čísle. Do tohto vyhodnotenia zahrnieme aj názory čitateľov z dotazníkov, ktoré boli zaslané priamo do redakcie.


Ohodnoťte článok: