Štatistici v domácnostiach

Ing. Anna Hlavenková / Február 2002 / Prečítané 2233 krát
Na území SR prebieha štatistické zisťovanie u obyvateľstva pod názvom Výberové zisťovanie pracovných síl. Vykonáva ho Štatistický úrad SR. Jeho cieľom je zabezpečiť informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce. Všetci zamestnanci štatistických orgánov sú zákonom viazaní mlčanlivosťou o všetkých zisťovaných skutočnostiach.
Základ zisťovania tvorí náhodný výber bytov pokrývajúci všetky okresy SR, ktorý je realizovaný podľa presne stanovenej metodiky proporcionálneho výberu. Ak práve vašu domácnosť navštívi anketár Štatistického úradu SR, je to preto, že práve vaša ulica, číslo domu a bytu, v ktorom bývate, sú vybrané do tohto zisťovania. Vzhľadom na dôležitosť spolupráce vybranej domácnosti na tomto zisťovaní veríme, že budete ochotní nášmu anketárovi, ktorý sa preukáže služobným preukazom, venovať chvíľu z vášho vzácneho času, za čo vám vopred ďakujeme.

Ohodnoťte článok: