Názory občanov na parkovanie v centre mesta

Ing. Eva Lupová / Február 2002 / Prečítané 2227 krát
V januári sa uskutočnil prieskum názorov na parkovanie v centre mesta. Na otázky anketárov odpovedalo 100 respondentov, ktorí boli vybraní podľa pohlavia, veku, miesta bydliska a zamestanania.
Spoplatnenie parkovania na Radničnom námestí od 1.7. 2001 občania prijali takto: 36 percent pozitívne, 39 percent negatívne, 19 percent nemá v tejto oblasti skúsenosti, 6 zvolilo inú odpoveď.

   Dôvody pozitívneho hodnotenia:
  39 % - poplatky sú dobrým zdrojom príjmov pre mesto, 30 percent - znížil sa počet áut parkujúcich zbytočne v centre, 13 percent - odstránilo sa dlhodobé parkovanie, 10 percent - zlepší sa poriadok (prejazdnosť ulíc);
Dôvody negatívneho hodnotenia:
   31%  využíva Radničné nám. len na krátkodobé parkovanie (10-15 min.) na vybavovanie na pošte a MsÚ, pritom musia zaplatiť hodinovú sadzbu, 15 percent považuje už zaťaženie občana platením rôznych daní a poplatkov za príliš vysoké, 12 percent si myslí, že nemá začo platiť, keď parkovisko nie je strážené, 11 percent - vyberanie poplatkov za parkovanie nič nerieši;
  Poplatky za parkovanie respondenti považujú za:
  74 % za primerané, 10 percent za nízke, 1 percento za vysoké, 15 percent iná odpoveď alebo nevedeli posúdiť;
   V prípade rozširovania plateného parkovania na ďalšie ulice respondenti navrhujú: 19 % ul. M.R. Štefánika, 5 % Kollárovu, 5 % Záhradnú, 4 % Mladoboleslavskú, 1 % Holubyho, 6 % sa nevyjadrilo, 60 % je proti rozširovaniu plateného parkovania;
Na platenie parkovného je najvhodnejšie: 35 % - parkovacie automaty, 31 % - špeciálnymi pracovníkmi, 13 % - parkovacími lístkami zakúpenými v predajniach v centre mesta, 21 % iným spôsobom.


Ohodnoťte článok: