Cvičné firmy na Obchodnej akadémii

PaedDr. František Hotový / Február 2002 / Prečítané 3309 krát
Pred deviatimi rokmi, v roku 1993, bola zriadená v našom meste Obchodná akadémia. Hovorí sa, že všetky začiatky sú ťažké, platilo to aj v našom prípade. Ale prekážky treba prekonávať.
V roku 1996 sme získali budovu OSP Pezinok, po jej rekonštrukcii ešte v tom istom roku (2.12.) sme sa do nej nasťahovali. Naša snaha sa už mala kde uplatňovať a kolektív pracovníkov nezaháľal, zveľaďoval nové priestory, začala sa zvyšovať kvalita výchovnej, pedagogickej a vzdelávacej práce.
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov majú voliteľné predmety, ktorých je v učebných osnovách neúrekom. Škola stavila na tie, ktoré v súčasnosti najviac treba, aby absolventi mali ľahšie možnosti dostať sa do pracovného pomeru. Ide o predmety ako: bankovníctvo, daňovníctvo, marketing - manažment, poisťovníctvo, seminár z výpočtovej techniky, konverzácia v cudzích jazykoch. V roku 1996 sme učebné osnovy rozšírili o aplikovanú ekonomiku a hospodársky týždeň. Aj to sme si vyskúšali. Už v ďalšom roku bol do osnov zaradený voliteľný
predmet ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme. Táto tematika sa nám najviac pozdávala, lebo žiaci vo fiktívnej firme sa viac približovali k realite, spoznávali skutočnosť a získavali lepší a ucelený pohľad na praktický život.
Môžeme konštatovať, že naša škola patrí medzi prvé, ktoré fiktívne firmy zriaďovali v rámci Slovenskej republiky. Pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania je zriadené Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré metodicky usmerňuje fiktívne firmy na stredných školách v rámci celej SR a spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
V minulom roku sa fiktívne firmy premenovali na cvičné firmy. Centrum cvičných firiem nám umožnilo zúčastniť sa na niekoľkých exkurziách na vybraných školách a taktiež v rámci prihraničnej spolupráce nám zabezpečili návštevy cvičných firiem v susednom Rakúsku a v Českej republike. Inšpirácia bola pre nás dostačujúca, stálo to zato.
Obchodná akadémia v Pezinku má v súčasnosti založených päť cvičných firiem. Každá z nich má svoju zriaďovacu listinu, je registrovaná v obchodnom registri, má svoje zameranie a robí všetko to, čo robí naozajstná firma.
Naši žiaci si svoje firmy zriadili podľa vlastného uváženia, vybrali si veľmi aktuálne, podľa dobre fungujúcich firiem v našom meste, ktoré sa snažia kopírovať. Sme radi, že podnikatelia - majitelia reálnych firiem, majú pre našu prácu pochopenie a venujú zo svojho náročného programu aj čas pre našich žiakov v cvičných firmách.

Riaditeľ cvičnej firmy Fiat Motors s.r.o. Jozef Pamětický v rozhovore s podnikateľom Vladimírom Sodomom.

   V novembri 2001 sa tri naše cvičné firmy zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, kde obsadili piate miesto a v rámci Slovenskej republiky firma Fiat Motors získala 2. miesto. Okrem kolektívneho umiestnenia, bol ocenený aj náš riaditeľ cvičnej firmy Fiat Motors Jozef Pamětický, ktorý bol vyhodnotený ako Miss riaditeľ a žiačky firmy Galan ocenili za tvorivosť.
Tieto úspechy našich firiem nás veľmi tešia a súčasne zaväzujú k ďalšiemu skvalitňovaniu našej činnosti. Aj preto sme poskytli cvičným firmám jeden ucelený priestor, ktorý sme vybavili novým zariadením a technikou. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 21. januára 2002.
Chcel by som poďakovať rodičom našich žiakov a podnikateľom, ktorí prispeli k vzniku tohto pekného diela, ktoré určite prispeje k ďalšiemu skvalitneniu vyučovacieho procesu.


Ohodnoťte článok: