TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

Anna Gašparovičová / Február 2002 / Prečítané 2343 krát
Čoskoro tu máme marec, ktorému už dlhé roky dávame prívlastok - Mesiac knihy. Je preto príznačné, že knižnice aktivizujú svoju činnosť a častejšie prenikajú do pozornosti širokej verejnosti aj prostredníctvom médií. Týždeň slovenských knižníc je celoslovenská akcia a v tomto roku sa koná tretíkrát. Jej cieľom je prezentácia knižníc formou rôznych podujatí a aktivít, ktoré robíme vlastne počas celého roka, ale v uvedenom týždni ich je viac, takže každý deň sa k knižnici deje niečo zaujímavé. Zároveň chceme upozorniť verejnosť na význam knižníc v spoločnosti, či už pri školskom a mimoškolskom vzdelávaní alebo trávení voľného času detí aj dospelých.
Malokarpatská knižnica pamätala na všetky kategórie svojich čitateľov a pripravila program pre deti, študentov aj dospelých čitateľov. Týždeň začneme stretnutím s historikom Pavlom Dvořákom. Tento známy popularizátor slovenskej histórie nielen na televíznej obrazovke, ale aj prostredníctvom početných kníh, zaujal čitateľov naposledy svojou knižkou Krvavá grófka. Beseda spojená s autogramiádou sa v knižnici uskutoční vo štvrtok 21. marca o 17. hodine.
Účastníci si budú môcť priamo na akcii zakúpiť knihy, ktoré vychádzajú v jeho vydavateľstve RAK v neďalekých Budmericiach.
mestská knižnica   Stredoškolákov z Gymnázia Pezinok v rámci zabehnutej dobrej spolupráce pozveme na besedu s autorom, ktorého určite nájdu vo svojich maturitných otázkach.
Menšie deti sa v knižnici stretnú s bábkoherečkou Nelou Dušovou a výtvarníkom Miroslavom Dušom. Jeho bábky - ježibabky už roky zdobia priestory oddelenia pre deti. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ pripravujeme besedu so spisovateľom Václavom Šúplatom a vydavateľstvom Junior. Im je určená aj beseda o knihe Naša vlasť s vydavateľstvom Slovart. A pre našich najmenších čitateľov - deti z materských škôl, sme pripravili dramatizáciu obľúbenej knižky Josefa Čapka Rozprávky o psíčkovi a mačičke.
Už druhýkrát budeme korunovať Kráľa detských čitateľov. Podľa vopred stanovených kritérií vyberieme spomedzi detí najaktívnejšieho čitateľa - čitateľku uplynulého roka. Zároveň vyhlásime nový ročník tejto súťaže. Vyhodnotíme literárnu a výtvarnú súťaž, ktoré prebiehajú v marci a odmeníme víťazov.
V oddelení pre deti budeme počas celého týždňa účastníkov podujatí zapisovať do knižnice zdarma. Vyhlásime "amnestiu" na pokuty za upomienky. Očakávame, že sa nám vráti čo najviac "zabudnutých" kníh a čitatelia si takto vyrovnajú v knižnici svoje resty. Ďalšími sprievodnými akciami budú exkurzie do knižnice a hodiny knihovníckej gramotnosti, ktoré využívajú najmä školy, pretože marec je aj pre nich mesiacom knihy. Akcia - zápis do knižnice zadarmo - pre prváčikov základných škôl bude trvať celý mesiac.
Týždeň slovenských knižníc prebieha od 21. do 28. marca. Naše aktivity však začínajú už začiatkom mesiaca. Malokarpatská knižnica bola zaradená do celoslovenského projektu V čítaní je poznanie. Iniciátorom tohto programu bola firma Coca-Cola Slovakia a cieľom je podpora čítania detí. Do projektu je zapojených 30 slovenských knižníc. Verejné čítanie v našej knižnici sa uskutoční 7. marca.
Prečo Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravuje takéto podujatia? Dôvodov je viac. V prvom rade je to naša práca a naša každodenná činnosť. Vymýšľame najrozličnejšie akcie, aby sme zaujali najmä deti. Knihy a čítanie má dnes u detí veľkú konkurenciu v počítačových hrách, videu, širokej ponuke televíznych kanálov a deti uprednostňujú túto tzv. pasívnu činnosť pred aktívnou. Vytvoriť návyk na čítanie predovšetkým u detí je dôležité nielen preto, že si vychovávame svojich čitateľov. Čítaním kníh si deti rozširujú obzory poznania, pestujú fantáziu, rozširujú slovnú zásobu, ktorá im uľahčuje komunikáciu. Čítanie poskytuje možnosť užitočného trávenia voľného času. Je to vlastne aj naša protidrogová činnosť, aj keď slovo droga pritom ani raz nemusíme vysloviť. A tak si knihovníci vzali za svoju povinnosť získavať postupne a systematicky najmä deti. Ak si človek vytvorí návyk na čítanie v detstve, vie ho v dospelosti mnohonásobne zúročiť, a to nielen vo svoj prospech.
Práca s literatúrou je pestrá, zaujímavá a má mnohé podoby. Hlavná činnosť knižnice je však požičiavanie literatúry, každodenná práca s čitateľom pri výpožičnom pulte. Pre čitateľov je Malokarpatská knižnica otvorená 47 hodín do týždňa. Knižničný fond podľa možností pravidelne aktualizujeme - dopĺňame o nové knižné tituly. Aj keď peňazí je málo, alebo práve preto, snažíme sa, aby to boli knihy dobré, hodnotné a zaujímavé.

Ohodnoťte článok: