Ani v starobe nemusíme byť sami

Marta Hrbeková / Február 2002 / Prečítané 2152 krát
Po nežnej revolúcii v roku 1990 nastalo veľa zmien aj v zdravotníctve. Žiaľ, nemáme už geriatrické sestry, aspoň v našom okrese, a tak zanikol už celkom dobre vybudovaný systém starostlivosti o starých ľudí. Mnohí starkí to pociťovali ako veľkú ujmu. Keď niečo chýbalo, tak to bolo tých pár milých slov, zmeranie tlaku, na ktoré si už zvykli, rozhovor.
Pôvodný projekt ošetrovateľsko - opatrovateľskej starostlivosti z r. 1992 nebolo možné realizovať na území mesta, lebo chýbala nielen legislatíva ale samozrejme aj finančné prostriedky.
Po rokoch sa však podarilo vytvoriť niečo iné a dúfame, že to prinesie očakávaný efekt. Vytvorili sme organizáciu v rámci tretieho sektora, neziskové dobrovoľné združenie. Zameria sa na starostlivosť o starých, chorých, bezvládnych a opustených ľudí.
Po rokovaniach s tretím sektorom a Ministerstvom práce a sociálnych vecí, kde sa nám dostalo veľkej podpory, sme vypracovali stanovy, ktoré sú zaregistrované na Ministerstve
vnútra SR. Zaregistrovaní sme aj na Krajskom úrade Bratislava, ktorý nám dal súhlas na poskytovanie sociálnej starostlivosti na základe Zák. č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Naša činnosť je verejnoprospešná, humanitná a hlavne sociálna starostlivosť. Plánujeme požiadať o spoluprácu praktických lekárov, odbory sociálnej starostlivosti na okresných a mestských úradoch ako aj úrady práce. Našim úmyslom je pomáhať nielen starým a chorým, ale i nezamestnaným. Máme už niekoľko žiadostí na opateru, dokonca ju už aj poskytujeme, ale, žiaľ, nemáme zatiaľ peniaze na prípadné financovanie pre tých občanov, ktorí nie sú schopní si túto starostlivosť hradiť sami.
Každá organizácia postavená na báze dobrovoľnosti využíva na financovanie svojej činnosti prostriedky zo zdrojov ako napr. členské príspevky, dary, dotácie, príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s účelom vzniku združenia. Aby sa naše prostriedky rozmnožili, zaregistrovali sme sa aj ako príjemca 1 percenta odvodu z daní. Pre tých, ktorí by chceli touto formou našu činnosť podporiť oznamujeme našu adresu: Holubyho 42 (Dom kultúry), 902 01 Pezinok. Tu poskytneme tiež bližšie informácie.
Umožniť našim rodičom a starým rodičom prežiť starobu doma, kde sú obklopení svojimi blízkymi, je prejavom vďaky a úcty našich detí.


Ohodnoťte článok: