Diskutovali o problémoch v Grinave

Daniela Klamová / Február 2002 / Prečítané 2226 krát
Na ďalšie zo série stretnutí obyvateľov Grinavy - GOV FORUM - konaného v posledný januárový podvečer, prijali pozvanie zástupca primátora Oliver Solga a predstavitelia Mestskej polície na čele s náčelníkom Ľudovítom Farbulom. Téma diskusie bola naozaj široká: Mesto - sociálna politika - polícia - občan.
   O. Solga priblížil históriu i súčasný stav a postoj mesta k rómskej otázke. V tejto súvislosti sa spomínal aj projekt integrácie rómskych detí v miestnej Materskej škole, kde sú špeciálne na tento účel vymedzené dve nové pracovné sily. Pre Ľ. Farbulu nebolo ťažké po tejto téme predstaviť prácu Mestskej polície, jej organizáciu, právomoci, ciele a skúsenosti. Prítomní sa zaujímali o postup a možnosti riešení konkrétnych prípadov pravidelne sa vyskytujúcich v Grinave. Spoločná diskusia mestským policajtom poskytla obraz o tom, na ktoré problémy majú upriamiť svoju pozornosť v tejto časti mesta a naopak dala priestor, aby vysvetlili ľuďom, ako majú v jednotlivých prípadoch postupovať. Bariéry v komunikácii so strážcami zákona podľa slov náčelníka MsP padajú aj preto, že ľudia poznajú "svojho" policajta ako osobu, na ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť.
Svojou prítomnosťou a kvalifikovanými odpoveďami na otázky občanov vzbudili dôveru, potrebnú pri výkone svojho povolania a vzájomnej spolupráci. Škoda, že napriek pozvaniu túto príležitosť nevyužili zástupcovia štátnej polície, kde je spomínaná dôvera obyvateľstva značne naštrbená.
Vo voľnej diskusii ľudia využili prítomnosť zástupcu samosprávy a nadhodili množstvo problémov, ktoré ich trápia. Opakovali sa sťažnosti a negatívny postoj obyvateľov k novozriadeným jednosmerkám v Grinave. Podľa názoru viacerých sa vôbec neosvedčili a nesplnili svoj účel, naopak sú nepraktické a paradoxne zvýšili premávku na priľahlých cestách. Ľudia, ktorí bývajú na týchto uliciach, musia komplikovane dookola obchádzať časť Grinavy, aby sa dostali k svojim príbytkom. V diskusii občania poukázali na to, že problémom tu bola len premávka na hlavnej komunikácii. V tejto súvislosti prítomní opakovane žiadali o dostavanie tretieho signalizačného zariadenia pri evanjelickom kostole v termíne, ktorý primátor mesta prisľúbil obyvateľom na novembrovom GOV Fóre. Opäť bola otvorená otázka zajačej farmy. A čo ešte Grinavčanov trápi? Kamióny zhrošujúce život, bezpečnosť a ovzdušie obyvateľov pri Alpínke, neskutočne páchnuci potok, ktorý pripomína, že v Limbachu stále nefunguje čistička odpadových vôd a mnoho ďalších.
Veríme, že sa podarí všetky tieto problémy postupne vyriešiť. Veď sa podarilo postaviť dva semafory, prechod cez potok pri malej škole, osvetlenie na ulici Orešie, úpravy na Cintorínskej, odvodnenie Družstevnej ul., atď.
Cieľom Grinavského občianskeho výboru je formou týchto GOV Fór dať príležitosť obyvateľom Grinavy a ich hosťom zasiahnuť do života v tejto časti Pezinka a aktívne priložiť ruku k dielu pri zvyšovaní kvality miestneho života. Tento projekt podporuje Nadácia pre podporu občianskych aktivít z prostriedkov Európskeho spoločenstva a v rámci programu Tvoja zem Nadáciou Ekopolis a ETP-S z prostriedkov USAID.

Ohodnoťte článok: