Zistili besnotu

Február 2002 / Prečítané 2255 krát
  Regionálna veterinárna správa v Senci oznámila, že dňa 29. januára 2002 v katastri mesta Pezinok v poľovnom revíri PZ Podkarpatské Pole bola zastrelená líška, u ktorej bola diagnostikovaná nebezpečná nákaza zvierat - besnota.
Z tohto dôvodu oboznamujeme obyvateľov s nebezpečenstvom hroziacim z poranenia a zo styku s besným zvieraťom.

Besnota je pre človeka i zviera nevyliečiteľné ochorenie. Prenáša sa z divokožijúcich zvierat na domáce zvieratá a na človeka. Vírus besnoty sa nachádza v slinách nakazeného zvieraťa - už aj pred vypuknutím príznakov ochorenia. Do ľudského organizmu sa dostane nielen cez ranu vzniknutú pohryzením, ale i cez drobné, aj neviditeľné poškodenia pokožky, na ktoré sa slina zvieraťa dostane.
V záujme ochrany pred ochorením na besnotu sa treba vystríhať styku s neznámym zvieraťom, najmä divokožijúcim, ktoré stratilo prirodzenú plachosť pred človekom, alebo ktoré uhynulo. Takéto prípady treba čo najskôr hlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi, ktorý urobí potrebné opatrenia.
Súčasne je nutné, aby každá osoba, ktorá sa dostala do styku so zvieratami podozrivými z besnoty, hlásila u svojho lekára. Inkubačná doba na prepuknutie nákazy je od jedného do deviatich mesiacov. Po prepuknutí je táto choroba nevyliečiteľná a v každom prípade smrteľná. Preventívne opatrenia u ľudí sú stopercentne účinné, ak sa urobia včas.

Ohodnoťte článok: