PRIEBEH REKONŠTRUKCIE STAREJ RADNICE

Február 2002 / Prečítané 2089 krát

Umelecko-remeselné práce na strope v jednej z miestností  Už viackrát sme písali o rekonštrukcii Starej radnice, ktorá je momentálne najväčšou stavbou realizovanou z rozpočtu mesta. Náklady sú vyše 30 miliónov korún, predpokladaný termín ukončenia september tohto roku. O najnovšie informácie sme požiadali vedúceho oddelenia výstavby MsÚIng. Michala Ondroviča:
- Najskôr sme urobili strechu s doplnením nosných prvkov podľa výpočtov statika. Potom sa začali práce na prvom nadzemnom podlaží. V súčasnosti sú už vo veľkom rozsahu hotové omietky a v niektorých miestnostiach sa vykonávajú umelecko-remeselné práce. Sú dielom odborných pracovníkov v súlade s požiadavkami Pamiatkového ústavu.
Hotová je už elektrická sieť a osadzujú sa nové okná.
Rozbehnuté práce na prízemí zatiaľ zdržiava odstraňovanie vlhkosti múrov a podláh. Používame taliansku technológiu Iglu, ktorá zdá sa, je veľmi účinná. Práce v tejto časti sa čiastočne oneskorujú aj preto, že tu prebiehal historický prieskum, pri ktorom sa objavili niektoré prvky s umeleckou hodnotou, čo bolo treba rešpektovať.
Dohodli sme už celkový systém vnútorných úprav, nádvoria i vonkajšku. Projektant navrhol, ako bude vyzerať chodník od Radničného námestia a z Potočnej ulice. Chceme aby toto riiešenie zapadlo do budúcich stavebných úprav, ktoré budú súvisieť s budovaním pešej zóny.
Pri definitívnom riešení okolia Starej radnice zvažujeme aj osud stromovej výsadby. Ide o štrnásť stromov, ktoré siahajú až ku kostolu. Ich zdravotný stav nie je dobrý, životnosť je obmedzená, preto sme požiadali odborníkov, aby sa k tejto veci vyjadrili. Samozrejme, ak by došlo k ich vyrúbaniu zabezpečíme okamžitú náhradnú výsadbu urastených viacročných stromov.
Aj keď pri niektorých prácach nastalo isté zdržanie, zmluvný termín odovzdania stavby - september 2002 - je reálny. Na poslednom kontrolnom dni to potvrdil dodávateľ Unicostav s.r.o. a sľúbil, že termín dodrží.


Ohodnoťte článok: