Pamätník Štefánikovi v Bratislave

Mária Markeová / Február 2002 / Prečítané 2374 krát
Výzvu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vybudovať pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sme prijali s veľkým pochopením. Veď Štefánik patrí medzi najvýznamnejších Slovákov, ktorí otvorili Slovensku bránu do sveta a ukázali celému svetu, že kdesi pod Tatrami žije národ, ktorý si zaslúži právo na život, vlastnú suverénnosť, samostatnosť. Bol to politik, vedec, filozof, národovec, aj človek s veľkým Č, ktorého názory sú aj dnes pre nás veľkým krédom.
Členka nášho výboru mestskej organizácie SZPB Emília Vittková patrí medzi tých, ktorí neľutujú čas ani námahu pre prácu v našej organizácii. Plní tak odkaz svojho otca, aktívneho bojovníka v SNP a funkcionára SZPB. Jeho želaním bolo, aby po jeho smrti dcéra pokračovala v jeho šľapajách. Pretože otec bol veľkým obdivovateľom diela M.R. Štefánika pochopila, že nastala príležitosť, aby jeho odkaz činorode naplnila.
S veľkým zanietením navštívila obecné úrady, školy a iné inštitúcie v okrese. Presviedčala, aby prispeli na pamätník. V tridsiatich inštitúciach vyzberala vyše 40 tisíc korún. Za všetky spomeniem aspoň: mesto Pezinok a Modra, obec Budmerice, Častá, Vištuk, Limbach, Báhoň, Limbašské pohostinnné služby pani Sučanská, Ing. Jakub Novák zo Šenkvíc, pani Vavrinská Očná optika, ZŠ v Pezinku - na Bielenisku, Kupeckého, Holubyho, Fándlyho, Orešie, ZŠ v Modre - Štúrova,. Vajanského, ZŠ Báhoň, Častá, Šenkvice, Vištuk, Blatné a Viničné, Ev. a.v. farský úrad v Pezinku a v Modre. Všetkým úprimne ďakujeme.
Pezinčania majú k Štefánikovi osobitne vrelý vzťah, pretože býval častým hosťom v rodine Jána Zigmundíka, s jeho synom ho viazali priateľské vzťahy.
Veríme, že snaha vybudovať pamätník M.R. Štefánika na Vajanského nábreží v Bratislave nájde priaznivý ohlas na celom Slovensku a všade sa nájdu takí zanietenci akou je E. Vittková. Sme hrdí, že náš SZPB a naša ÚR pochopila veľký význam tohoto diela a budeme mať svoj podiel na 9 miliónovom diele pamätníka nášho velikána novodobých slovenských dejín.

Ohodnoťte článok: