Činnosť Jednoty dôchodcov

Eva Balážová / Február 2002 / Prečítané 2119 krát
   Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Pezinku má 348 členov. Úzko spolupracuje s klubmi dôchodcov na Hrnčiarskej a Sládkovičovej ulici. Na niektoré spoločné podujatia, ako sú fašiangové posedenia, stretnutia s jubilantami, Úcta k starším, vianočné posedenie, aj finančne prispievame.
Hodnotné akcie pre nás usporiadal Mestský úrad. Začiatkom roka to bol Novoročný darček pre seniorov, v októbri Úcta k starším a iné. Niekoľko našich dôchodcov malo možnosť zúčastniť sa na stretnutí s našimi rovesníkmi v Maďarsku.
Organizujeme spoločné prechádzky do okolia. Navštívili sme Galériu v Schaubmarovom mlyne, kde sme si pozreli výstavu obrazov insitných umelcov z Juhoslávie a predviedli nám ako funguje staručký mlyn. Pekné spomienky máme tiež na kúpanie na termálnom kúpalisku v Podhájskom a na zájazd na Bradle a v Košariskách, kde sme si uctili pamiatku M.R. Štefánika.
Boli sme aj na nakrúcaní silvestrovského televízneho programu v Bratislave a na zájazde v Komárne a v Komárome.
Peknú účasť sme mali i na zdravotnej prednáške s praktickými ukážkami o osteoporóze s MUDr. Alexandrom Pedanom.

Ohodnoťte článok: