Mali sme v schránkach

Ing. Eva Lupová / Február 2002 / Prečítané 2098 krát
Ako pomôcku pre základnú orientáciu v súvislosti s novým zákonom o odpadoch a jeho dosahu na občana vydalo mesto Pezinok osobitný materiál, ktorý bol začiatkom februára doručený do takmer 8000 domácností a firiem v meste. Okrem dvoch všeobecne záväzných nariadení v plnom znení, ktoré upravujú túto problematiku v podmienkach Pezinka, boli jeho súčasťou aj aktuálne informácie o výsledkoch triedenia komunálneho odpadu, tiež harmonogram vývozu odpadu a kontakt na subjekty v meste, ktoré zabezpečujú odvoz odpadu v Pezinku. Pre prípadných ďalších záujemcov je materiál ešte k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. 9, tel. 033/6901 107.

Ohodnoťte článok: