Z vyhodnotenia sociálnej koncepcie

Február 2002 / Prečítané 2122 krát
Mesto Pezinok poskytlo v roku 2001 sociálnu výpomoc 119 rodinám v celkovej sume 178 tisíc korún. Jednorazové dávky finančnej a materiálnej pomoci smerovali do nefunkčných, zlyhávajúcich a sociálne slabých rodín.
V prevádzke Jedáleň pre dôchodcov pripravovali priemerne denne 170 obedov, z toho 90 sa rozvážalo do domácností. Celoročné náklady na túto prevádzku boli 2,2 milióna Sk. Cena obeda je 50 korún, polovicu hradí stravník. Rozvoz obedov zabezpečuje Okresný úrad za poplatok 7 Sk.
Mesto prispieva na tri kluby dôchodcov so 610 členmi ročne sumou 300 tisíc Sk. V kluboch je pestrá činnosť, organizujú spoločné stretnutia, zájazdy, návštevy kultúrnych podujatí, návštevy jubilantov a iné.
V Útulku sv. Anny na Komenského ulici s kapacitou 30 miest, bolo ku koncu minulého roku ubytovaných 21 občanov, z toho štyri ženy a osem detí. Nepretržitú prevádzku zabezpečujú štyria pracovníci.

Ohodnoťte článok: