Tresná činnosť v minulom roku

PZ / Február 2002 / Prečítané 2104 krát
V minulom roku bolo na území mesta spáchaných 415 trestných činov, z ktorých 217 (52 percent) bolo objasnených. Zo 128 trestných činov spáchaných na ulici bolo objasnených 58.
Medzi najzávažnejšie trestné činy patrí násilná kriminalita. V Pezinku bolo spáchaných desať násilných činov, z nich 8 bolo objasnených. Krádeží vlámaním bolo zaevidovaných 12, z toho päť bolo vyriešených. V štyroch prípadoch došlo k vlámaniu do obchodov, raz do výkladu, stánku a do hracieho automatu a štyrikrát do iných objektov.
   Pomerne nízka objasnenosť, 26 percent, je u krádeží motorových vozidiel a vecí z nich. Bolo ukradnutých 22 vozidiel a zo 45 zlodeji ukradli rádiá, aktovky, mobilné telefóny a iné veci. Často k týmto krádežiam dávajú príležitosť samotní motoristi, tým že si veci pri opustení vozidla neukryjú alebo nezoberú so sebou.
Ostatných majetkových trestných činov bolo sedemnásť, išlo o nedovolenú výrobu a držanie omamných a psychotropných látok, marenie výkonu úradného rozhodnutia a výtržníctva.
Na zostávajúcej kriminalite sa podieľali trestné činy na úseku do pravných nehôd, opilstva a iné.
Najčastejším časom páchania trestnej činnosti je 14. - 22. hod. Najviac krádeží bolo spáchaných v stredu, vo štvrtok a v piatok.
Z objasnených trestných činov najviac spáchali delikventi vo veku nad 20 rokov (155), deti (9), mládež (13), recidivisti (33).
V Pezinku bolo spáchaných 584 priestupkov majetkového charakteru a na úseku občianskeho spolunažívania. Išlo o krádeže bicyklov, mobilných telefónov, osobných dokladov a iných veci v hromadných dopravných prostriedkoch a z neuzamknutých motorových vozidiel.

Ohodnoťte článok: