PODUJATIA detského knižnižného oddelenia

Marta Follrichová / December 2001 / Prečítané 2424 krát
   V roku 2001 naše oddelenie popri bežnej výpožičnej činnosti pripravilo pre svojich detských čitateľov aj množstvo kvalitných podujatí, na ktorých sa deti mohli stretnúť so zaujímavými osobnosťami kultúrnej obce. Bolo to napríklad stretnutie s vydavateľstvom Perfekt, ktoré nám sprostredkovalo besedu s autormi knihy O fyzike trochu inak Erikom Kleinom a Vladimírom Lukešom. Autori predviedli množstvo pokusov, pri ktorých sa deti perfektne zabavili.
Počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal 26.-30. marca sme sa stretli s Katarínou Aulitisovou a Ľubom Piktorom z pezinského divadielka PIKI, o svojom živote a práci porozprával akademický maliar Jozef Baláž, Štefan Moravčík a bohužiaľ svoje posledné stretnutie s detskými čitateľmi mal už nebohý spisovateľ Vincent Šikula. Korunovali sme aj prvého kráľa detských čitateľov, stal sa ním Ľubomír Kanka zo ZŠ Fándlyho.
V apríli nám o knihe Tvrdohlavý baran prišli porozprávať spisovateľ Roman Brat a ilustrátor Miroslav Regitko, ktorý deťom predviedol, ako rýchlo a nádherne sa dá knižka ilustrovať, keď to človek vie. Na MDD sme pre deti pripravili deň plný hier a súťaží pod názvom Veľký deň pre všetky deti. Ďalšie zaujímavé stretnutie bolo s ilustrátorom Petrom Cpinom, či spisovateľom Milanom Ferkom, ktorý so sebou opäť priviedol aj svojho priateľa, ilustrátora a tvorcu známok akademického maliara Jozefa Baláža.
V októbri v spolupráci s oddelením bibliografie a informácií prebiehal už 2. ročník vlastivednej súťaže Poznaj svoje mesto, na ktorej si deti prehlbujú svoje vedomosti z histórie mesta. Otázky do súťaže vznikli v spolupráci s Petrom Wittgrúberom a prebiehala pod záštitou primátora mesta Pezinok a P. Wittgrúbera. Obaja sa zúčastnili aj na odovzdávaní cien víťazom súťaže a besedovali s deťmi najmä o objave starého pezinského hradu.
V októbri počas Mesiaca slovenskej a českej kultúrnej vzájomnosti sme sa výborne zabavili pri dramatizácii knihy Josefa Čapka Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Deti rozprávali o prečítaných príbehoch, vypočuli si pesničky z kazety, ktorú perfektne nahovorili Zdena Studenková a Stano Dančiak, súťažili v kvíze o českých slovíčkach a deti zahrali ukážku z pripravenej dramatizácie.
Okrem stretnutí so zaujímavými osobnosťami prebiehali v oddelení pre deti aj výtvarné a vedomostné súťaže, napríklad výtvarné súťaže Ex Libris pre moju knižnicu, či Slávnosti hrozna k Vinobraniu. No a samozrejme to boli besedy o prečítaných knihách, hodiny knihovníckej gramotnosti a exkurzie. Pripomenuli sme si 100. výročia narodenia spisovateľa Ľuda Ondrejova a amerického režiséra, animátora a producenta Walta Disneyho.
V roku 2001 naše oddelenie popri bežnej výpožičnej činnosti pripravilo pre svojich detských čitateľov aj množstvo kvalitných podujatí, na ktorých sa deti mohli stretnúť so zaujímavými osobnosťami kultúrnej obce. Bolo to napríklad stretnutie s vydavateľstvom Perfekt, ktoré nám sprostredkovalo besedu s autormi knihy O fyzike trochu inak Erikom Kleinom a Vladimírom Lukešom. Autori predviedli množstvo pokusov, pri ktorých sa deti perfektne zabavili.
Počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal 26.-30. marca sme sa stretli s Katarínou Aulitisovou a Ľubom Piktorom z pezinského divadielka PIKI, o svojom živote a práci porozprával akademický maliar Jozef Baláž, Štefan Moravčík a bohužiaľ svoje posledné stretnutie s detskými čitateľmi mal už nebohý spisovateľ Vincent Šikula. Korunovali sme aj prvého kráľa
Na všetkých podujatiach sa zúčastňovali deti nielen z pezinských škôl a škôlok, ale aj deti z blízkeho okolia.
Pri tejto príležitosti by sme radi poďakovali mestu Pezinok, ale aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli odmeniť deti, ktoré sa zapojili do našich súťaží.
Od septembra oddelenie pre deti prešlo veľkou zmenou, nakoľko sa zavŕšila viac ako dvojročná práca na retrokatalogizácii oddelenia (všetky knihy boli počítačovo spracované a dostali svoj číselný kód). Spracovali sme databázu čitateľov, pre ktorých sme vyrobili nové preukazy a celý výpožičný systém sa teraz uskutočňuje počítačovo. Toto nám značne uľahčilo a urýchlilo našu prácu.
Už teraz sa zamýšľame nad tým, aké zaujímavé stretnutia, súťaže a podujatia pre svojich detských čitateľov pripravíme v roku 2002. A želáme si, aby sa nám všetko darilo aspoň tak dobre ako tento rok.

Ohodnoťte článok: