Priechody pre chodcov v Grinave

František Somorovský / December 2001 / Prečítané 2155 krát
V polovici novembra tohto roka sa v hornej časti Grinavy tesne popri štátnej ceste II/502, ba i v telese tejto cesty začali na dvoch miestach vŕtať robotníci. Zbíjačkami rozbili betóny, krompáčmi a lopatami vyhĺbili jamy, ktoré neskôr zasypali betónovou zmesou. Keď na betónové podstavce priskrutkovali kovové telesá, ktoré horným ramenom zasahovali nad teleso štátnej cesty už sme vedeli, že ide o vybudovanie nových priechodov pre peších so svetelnou signalizáciou. Teda začala sa realizovať požiadavka GOV podporovaná značnou časťou občanov - nové bezpečné priechody pre chodcov.
   Určite je to dobrá vec. Otázkou však zostáva ich umiestnenie. Ktosi rozhodol, že prvý priechod so signalizačným zariadením sa vybuduje na vyústení Cintorínskej ulice na štátnu cestu II/502 a druhý pred miestnym hostincom. Vzdialenosť medzi oboma priechodmi je 200 m. Teda hustota priechodov je taká, akú ťažko nájdeme hoci aj v Bratislave. Ostatná časť štátnej cesty v dĺžke asi 850 m zíva prázdnotou.
A tu sa natíska otázka: Pri plánovaní umiestnenia priechodov nebolo žiaduce urobiť prieskum zaťaženosti jednotlivých bodov, ktoré občania používajú za priechody? Určite najfrekventovanejšie miesto je križovatka s cestou do Slovenského Grobu. Cez ňu prechádzajú občania z južnej časti Grinavy do oboch kostolov, na tejto križovatke sa nachádza obchod s reštauráciou, cez ňu sa prechádza na železničnú zastávku, na dve autobusové zastávky, do ulíc Grobská cesta, Nová, Železničná. A tu na najzaťaženejšom mieste Grinavy prechádzajúcimi občanmi, sa nenachádza nič. Kde naozaj ostal zdravý rozum? Zdá sa mi, že osadenie semafórov na vyústení Cintorínskej ulice zmenil dopravnú situáciu v tomto bode v neprospech občanov. Pozemná úprava uvedeného priestoru neumožňuje z Cintorínskej ul. odbočiť na štátnu cestu smerom na Pezinok. Teda občania Cintorínskej, Družstevnej, D. Virgoviča a Hurbanovej ul., ak budú chcieť ísť do Pezinka, budú musieť prejsť na Štúrovú a cez ňu sa dostať do žiadaného smeru svojej jazdy. Doteraz doprava v tomto bode nie je riešená značením. Počkáme, čo vymyslia múdre hlavy.
   Ale buďme spravodliví. Budované priechody nielenže umožnia chodcom bezpečne prechádzať cez cestu. Ale svetelná signalizácia aspoň čiastočne bude "dávkovať" priepustnosť cesty a zníži rýchlosť dopravných prostriedkov. Škoda len, že umiestnenie semafórov sa neroztiahlo na vzdialenosť aspoň 450 m.

Ohodnoťte článok: