Navštívili nás

December 2001 / Prečítané 1980 krát
 • 19.11. rokoval primátor Ivan Pessel so zástupcami firmy Batea o uvažovanej výstavbe nového cintorína;
 • 19.11. rokoval primátor s Jánom Kovalčíkom vo veci zmeny organizácie dopravnej zdravotnej služby v okrese Pezinok;
 • 22.11. rokoval primátor s riaditeľom pobočky PKB ohľadne možnosti využitia jej bankových služieb;
 • 22.11. rokoval primátor so zástupcom Opusu o podmienkach účasti mesta na projekte Duša vína;
 • 22.11. rokoval primátor so zástupcami firmy Drukos o možných podmienkach financovania investičných akcií v meste;
 • 28.11. rokoval primátor so zástupcom Motorsportu Bratislava Jozefom Studeničom o riešení reklamných tabúľ;
 • 3.12. rokoval primátor so zástupcami Forest Trade Company o usporiadaní majetkoprávnych vzťahov mesta a FTC;
 • 4.12. viedol primátor výbor na prípravu medzinárodného festivalu chrámových zborov Ad Una Corda;
 • 10.12. rokoval primátor so zmluvným partnerom firmou Petmas;
 • 12.12. rokoval primátor so štátnym tajomníkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja o možnostiach získania prostriedkov na infraštruktúru bytovej výstavby;
 • 14.12. rokoval primátor s riaditeľom Pezinských tehelní a.s. Ing. Jánom Mannom vo veci skládky komunálneho odpadu.

Ohodnoťte článok: