Aktivity výchovného zariadenia

Mgr. Ľubica Lukšíková / Október 2001 / Prečítané 2107 krát
Od roku 1998 pôsobí na Cajlanskej ulici č. 95 v Pezinku Centrum výchovnej a psychologickej prevencie (CVaPP). Je to výchovné zariadenie, ktoré uskutočňuje preventívnu, výchovnú a psychologickú starostlivosť u detí a mládeže s poruchami správania (výchovné problémy v rodine, porušovanie školského a verejného poriadku).
Naše zariadenie zameriava svoju činnosť na prevenciu závislostí, výchovu k rodičovstvu, a to formou rôznych programov, besied, diskusií, víkendových stretnutí. Poskytuje tiež individuálne a skupinové poradenstvo. Organizujeme rôzne jednorazové podujatia, výstavy, akcie ku Dňu boja proti drogám, Dňu boja proti AIDS a iné. Za podpory Protidrogového fondu a Komunitného združenia Sami-Sebe sa nám podarilo priamo v areáli vybudovať basketbalové a volejbalové ihrisko. Tu organizujeme športové turnaje, ktoré sa tešia zo strany mládeže veľkej popularite.
V čase letných prázdnin sa 20 mladých ľudí zúčastnilo v letnom tábore v Ulanke pri Banskej Bystrici. Počas štyroch prázdninových týždňov v rámci akcie Prázdninové školské dvory, ktorú podporila Slovenská asociácia športu bolo možné využiť na športovanie i naše ihrisko. Umožnili sme tiež zapožičanie lopty a športových pomôcok.
To je len malá časť aktivít nášho centra, ak máte záujem dozvedieť sa viac, nakontaktujte sa na tel. č. 033/640 43 88 alebo na e-mail: prevencia AD@nextra.sk

Ohodnoťte článok: