Ako prázdninovali herci divadla PIKI?

Katka Aulitisová, Ľubo Piktor / Október 2001 / Prečítané 2149 krát
Pezinské divadlo PIKI má okrem dvoch živých tiež asi päťdesiat neživých hercov - látkových, papierových a drevených bábok. Ako mnohí iní, aj oni dovolenkovali a to dokonca v pohostinnom Slovinsku a opaľovali sa na slnečnej Sardínii. Ale keďže sme divadlo PIKI, poďme na to "od piky".
   Na začiatku prázdnin sme prijali pozvanie poľského divadla Guliwer a za dva prvé júlové týždne sme odohrali deväť predstavení hry Paskudárium vo Varšave. Zo severu sme sa po krátkej dvojdňovej prestávke v Pezinku vybrali pre zmenu na juh, na ostrov Sardínia. Tu sa konal letný bábkový festival. V deviatich rôznych mestách sme odohrali deväť predstavení hry Paskudárium, pre veselých a srdečných Sardínčanov, ale i rekreantov z Európy.
Z juhu sme pokračovali na východ - do slovinskej Ľubľany - na divadelný festival Trnfest. Potom už konečne do stredu Európy, do Pezinka, kde sme prebalili kufre, scénu, bábky a vrátili sa späť do Slovinska, kde nás čakala séria vystúpení na letných bábkových festivaloch s predstavením Elá hop! Nevynechali sme ani festival v Maribore, na ktorom sa naša účasť už pomaly stáva tradíciou. Festival sa od ostatných líši tým, že tu funguje detská porota, ktorá má možnosť každému predstaveniu udeliť dvadsaťpäť zlatých hviezd. Vážime si, že nás cena neobišla ani tento rok, a na našom hviezdičkovom konte sa zvýšil počet zlatých hviezd na stopäťdesiat.
Takto rýchlo a dobrodružne nám ubehli selé prázdniny. Tešili sme sa na začiatok školského roka, že si konečne trošku oddýchneme. Oddych bol naozaj len krátky, pretože sme utekali odohrať Paskudárium na festival do Prahy a momentálne "oprašujeme" vianočné predstavenie Dohviezdny večer, s ktorým sa máme zúčastniť na festivale v Poľsku a Maďarsku.

Ohodnoťte článok: