Spoločenská kronika

Október 2001 / Prečítané 5204 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Emil Ladislav Hodál 26.7.
Vanesa Matiašková 26.7.
Sarah Mária Slimáková 2.8.
Kamila Imrišková 3.8.
Veronika Noskovičová 6.8.
Ľuboš Sandtner 6.8.
Samuel Šteflovič 6.8.
Lucia Farkašová 12.8.
Daniel Bogdanovič 13.8.
Dana Kopcová 16.8.
Matúš Hacaj 18.8.
Terézia Federová 22.8.
Barbora Tichá 23.8.
Tomáš Hlúšek 24.8.
Matúš Dudík 24.8.
Martin Mikula 24.8.
Natália Ostrá 27.8.
Katarína Baňovičová 31.8.
Klára Tančárová 31.8.
Samuel Šarmír 4.9.
Natália Hajnovičová 5.9.
Matej Guľas 6.9.
Sofia Světlíková 11.9.
Juraj Illavský 12.9.
Anna Terézia Poliačiková 12.9.
Pavol Weiss 14.9.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Branislav Klačan Katarína Döményová
Marcel Mokrý Jarmila Krišková
Ing. Marek Kormanovič Ľubica Hajdušková
Tibor Križanovič Lucia Bauerová
Marek Zapletal Katarína Kučeriaková
Samuel Kmeťka Silvia Rolková
Ľubomír Popelák Daniela Bratová
Peter Vacho Lenka Kráľovičová
Vladimír Jergl Soňa Polkorábová
Juraj Noskovič Stanislava Gálová
Stanislav Filípek Gabriela Kovalová
Peter Petrina Miroslava Holčíková
Ing. Dušan Vavřík Ing. Silvia Rexová
Martin Pračko Romana Stojkovičová
Marek Kráľovič Zuzana Voleková
Igor Bajcsi Viera Juráková
Daniel Šuplata Ľubica Jančárová
Martin Modrovský Petra Petreková
Peter Nicholas Whitlock Viera Juráková
Marián Červeňanský Darina Funová
Jozef Škrabák Jana Paulová
Ing. Marián Šipoš Zuzana Pátková
Ľubomír Hudec Eva Feketová
Roman Guštafík Katarína Vachová

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Pavol Majo, 63 1.8.
František Kučera, 76 22.8.
Anton Tichý, 63 16.8.
Drahomil Buday, 75 21.8.
Anastázia Bilová, 59 27.8.
Zuzana Perdeková, 81 4.9.
Jozef Pokorný, 78 7.9.
Mária Plechlová, 81 8.9.
Alfréd Hubrich, 68 12.9.
Jozef Repatý, 73 16.9.
Ján Balog, 75 17.9.
Mária Kinderová, 62 18.9.
Anna Mesárošová, 70 19.9.
Aladár Struhár, 89 20.9.
Jozef Kanka, 75 23.9.
Michal Kovačovský, 80 25.9.
Anna Tumová, 95 26.9.
Viliam Hlinkovič, 73 7.10.

 

NAŠI JUBILANTI
70-roční
Milan Pastucha 11.10.
Jozef Šafár 11.10.
Jozef Petrovič 12.10.
Drahomír Kosek 14.10.
Jozef Hlavina 15.10.
Paula Rajnerová 15.10.
Pavla Pavelková 20.10.
Ján Hrašna 24.10.
Ľudovít Kovačovský 25.10.
Alojzia Hajtmanková 27.10.
Brigita Balážová 29.10.
  
75-roční
Mária Dujková 1.10.
Mária Šuranová 6.10.
Alžbeta Ľudviková 9.10.
Rudolf Benčúrik 10.10.
Terézia Rusnáková 14.10.
Pavlína Bakayová 16.10.
Ján Nevoral 22.10.
Zuzana Bušová 25.10.
   
80-roční
Oľga Holická 5.10.
Ján Kysecký 5.10.
Mária Milátová 6.10.
Irena Markovičová 7.10.
Božena Vozatárová 11.10.
Vendelín Dvorský 13.10.
Hedviga Benčuriková 15.10.
Žofia Horvátová 15.10.
Mária Šikulová 27.10.
   
85-ročné
Serafína Horníková 1.10.
Alžbeta Sandtnerová 30.10.
  
92-ročná
Alžbeta Heldová

28.10.

  
95-ročná
Katarína Plavá

9.10.

  
100-ročná
Brigita Čechová

7.10.