SPOMÍNAME

Október 2001 / Prečítané 2287 krát

S bolesťou v srdci si spomíname na 26.10. 2000, keď uplynie rok, čo nás navždy opustil vo veku 51 rokov náš drahý manžel a otec, dedko
PETER ŠVARC
S láskou a bolesťou na neho spomíname
Manželka Mária, syn Milanko,
Paľko s manželkou Soňou
a vnuk Patrik a ostatná smútiaca rodina

So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2.11. 2001 pripomenieme 1. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
MARTINA SVETLÁKA
Sbôľom spomínajú rodičia, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: