POĎAKOVANIE

Október 2001 / Prečítané 2171 krát

Dňa 17. septembra 2001 nás navždy opustil náš drahý
JÁN BALOG
Ďakujeme všetkým spoluobčanom, rodine a známym za zmiernenie žiaľu pri našej veľkej životnej bolesti, za kvetinové dary a prejavy úprimnej sústrasti nad úmrtím manžela a otca.
Manželka a deti


Ohodnoťte článok: