Kostol sv. Kríža na Cajle

Peter Sandtner / Október 2001 / Prečítané 2477 krát

Cajlanský kostol Povýšenia sv. Kríža   Predchodcom dnešného cajlanského kostola Povýšenia sv. Kríža bol kostol na Sumbergu zo 14. storočia. Bol kamenný bez veže a okolo neho bol cintorín. Zasvätili ho sv. Mikulášovi. Na jeho základoch postavil Giovanni Battista Raua v roku 1659 nový kostol sv. Jozefa. Zbúrali ho v roku 1824. Jeho interiér bol odovzdaný cajlanskému a grinavskému kostolu. Z tohto kostola sa zachovala iba socha Krista Kráľa na Polesí.
Súčasný kostol Cajlania postavili v roku 1740. Stavbu tvorila loď a sanktuárium s polygonálnym uzáverom. V sanktuáriu sa nachádzal oltár s obrazom Korunovania Panny Márie v hornej časti. V strednej časti bol dvojitý kríž a v spodnej časti postavy dvoch svätcov, jeden bol odetý v rúchu so štólou a druhý v kardinálskom rúchu. Nad svätostánkom bola položená plastika Piety.
Po bokoch oltára boli dve drevené plastiky sv.Sebastiána a Rócha. Na boku triumfálneho oblúka sa nachádzala socha sv. Antona Paduánskeho. Táto socha sa v súčasnosti nachádza v kaplnke sv. Františka Assiského v kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku. Okolo kostola sa rozprestieral cintorín, z ktorého sa zachovali iba dva kamenné evanjelické pomníky. Cintorín bol ohradený múrom, z ktorého sa zachovala iba časť s bránkou pri kostole.
V 19. storočí bola ku kostolu pristavená veža. Báň veže je zvnútra murovaná. Vo veži sa nachádzajú tri zvony-Panna Mária z roku 1930, sv.Kríž z roku 1922 a sv.Juraj-umieračik z roku 1792. Posledný zvon darovali Juraj a Alžbeta Gero. Dva novšie sú od bratov Fischerovcov a starší od Jána Christellyho.
V dvadsiatom storočí bola ku sanktuáriu pristavená sakristia a bola vybúraná stena za oltárom. Za ňou sa zriadila ďalšia miestnosť. Keďže bol oltár odstránený,obraz z neho je umiestnený v tejto miestnosti. Bolo tiež pristavené schodisko na chór a vežu.
V súčasnosti sa v sanktuáriu nachádza obetný stôl, svätostánok a ambona od Petra Fraňa. Reliéf Dobrý Pastier na ambone je od Štefana Baču.


Ohodnoťte článok: