Čo nového v Centre voľného času?

ĽB / Október 2001 / Prečítané 2060 krát
  Už tradične 1. októbra naše zariadenie symbolicky otvára svoje brány širokej detskej, mládežníckej, ale aj rodičovskej verejnosti. V septembri sme vyhodnotili letné tábory a pripravili sme širokú škálu krúžkov.
V ponuke vyše 50 záujmových útvarov sa objavili tradičné, ktoré deti navštevujú už viac rokov - výtvarné, keramické, modelárske, krúžky z výpočtovej techniky, loptových hier, divadla, textilných techník, jazykov... Vyšli sme aj s ponukou nových krúžkov pre dievčatá, s názvom Mladá gazdinká. Pracujú tri internetové kluby a krúžky moderného tanca. Veľmi nás teší oživenie pešej turistiky v spojení s ekológiou. Plánujeme sa opäť zúčastňovať na zimných a letných turistických zrazoch.
Detí predškolského veku majú záujem o návštevu podujatí spoločne s rodičmi. Uskutočňujeme aj takéto aktivity, Tieto deti sú dorastom vekovej kategórie, ktorá nás navštevuje v najhojnejšej miere - školopovinné deti.
Okrem činnosti v záujmových krúžkoch, kde je momentálne zapísaných vyše 500 detí sme pripravili aj veľa podujatí, exkurzií, výletov za kultúrou a poznaním, besied, korešpondenčných hier, turnajov v športe. Každý druhý mesiac beží dnes už obľúbený Pezinský milionár.
Všetky naše ponúkané podujatia poskytujú priestor ich účastníkom, aby v peknom prostredí medzi svojimi rovesníkmi príjemne a užitočne strávili svoj voľný čas. Teda neváhajte a so svojim návrhom nás kedykoľvek oslovte a navštívte. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.

Ohodnoťte článok: