Tienisté stránky Vinobrania

Milan Oravec / Október 2001 / Prečítané 2103 krát
Mestská polícia počas tohtoročných oberačkových slávností vykonala 50 zásahov a 3 služobné zákroky (použitie donucovacích prostriedkov). Štyri osoby boli predvedené na útvar mestskej polície, dvom bola obmedzená sloboda (útok na verejného činiteľa) a jedna osoba bola predvedená na OO PZ, pretože bolo proti nej vyhlásené celoštátne pátranie.
Zistené priestupky boli na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti majetku, občianskemu spolunažívaniu, poriadku v správe a verejnému poriadku.