O Grande nie je ešte rozhodnuté

Október 2001 / Prečítané 2158 krát
  Redakcia Pezinčana získala informáciu, že komisia pre transformáciu na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku má o predaji hotela Grand v Pezinku rozhodnúť po 15. novembri 2001. Nového vlastníka definitívne schváli ministerka tohto rezortu.
Ako sme informovali v augustovom čísle, cena hotela podľa znaleckého posudku je 4 637 000 Sk. Pozemky, na ktorých je hotel postavený, sú vo vlastníctve Mesta Pezinok a nový majiteľ si musí s ním vysporiadať užívateľský vzťah.