Kurz mestských sprievodcov

Október 2001 / Prečítané 2168 krát
  Mesto Pezinok v záujme podpory rozvoja cestovného ruchu organizuje kurz mestských sprievodcov. Záujemcovia o získanie osvedčenia na výkon tejto činnosti sa môžu prihlásiť do 29. októbra 2001 na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv. 6, tel. 033/6901 102. Cieľom kurzu je teoretická a praktická príprava sprievodcov schopných sprevádzať po historických a kultúrnych pamiatkach a iných pozoruhodnostiach mesta Pezinok.
Kurz je určený najmä pre študentov nad 16 rokov, komunikatívne typy. Prednosť majú uchádzači so znalosťou aspoň jedného svetového jazyka.
Podmienkou na získanie osvedčenia sprievodcu je úspešné zvládnutie záverečných teoretických aj praktických skúšok pred komisiou menovanou primátorom mesta. Odborným garantom kurzu je Peter Wittgrúber, koordinátorom Eva Lupová. Kurz financuje Mesto Pezinok.

Ohodnoťte článok: