Vysielanie TV Pezinok

Peter Bittner / Október 2001 / Prečítané 2272 krát
tv.jpg (12147 bytes)

   TV PEZINOK rozšírila od júna 2001 vysielanie okrem Pezinka aj na Modru, Viničné, Limbach, Chorvátsky a Slovenský Grob, Šenkvice, Vinosady - v 10 km okruhu od Pezinka. Komerčne zaujímavou je výhodná poloha mesta (20 km od Bratislavy), podpora rozvoja podnikateľských aktivít v meste, vysoká sledovanosť nášho vysielania, čo dokazujú nielen ohlasy divákov, ale aj prieskum sledovanosti lokálnych televízií. Podľa zdroja AISA sledovalo pri poslednom zisťovaní TV PEZINOK 75 percent z tých, ktorí môžu prijímať pezinské lokálne vysielanie.

Programy TV PEZINOK
Týždeň - spravodajsko-publicistická relácia magazínového typu, prinášajúca súhrn udalostí uplynulého týždňa. Magazínový typ relácie umožní jej jednotlivé časti spracovávať samostatne a do celku ich zaradiť prostredníctvom predelov alebo krátkymi vstupmi moderátora. Relácia sa vyrába v pravidelných týždenných intervaloch s premiérou v piatok a s reprízami tak ako je to uvedené vo vysielacej štruktúre. V prípade potreby a naliehavosti ponúkneme aktuálne krátke, čítané správy v rozsahu 2-5 minút. Budú zaradené do obrazovej relácie Týždeň podľa potreby v pondelok a v stredu.
Téma - relácia vysielaná priamo zo štúdia alebo zo záznamu. V jej obsahu budú besedy na aktuálne témy, medajlóny, náučné programy, zostrihy významných športových udalostí, záznamy kultúrnych podujatí, programy z výmennej siete televízií vyrobených v partnerských lokálnych a iných televíziách, zároveň uvádzanie zahraničnej tvorby ozvučenej slovenským dabingom alebo slovenskými titulkami (napr. dokumentárno-náučné filmy televíznej stanice Worldnet), pričom táto ponuka neprekročí 10 percent z programovej štruktúry relácie. Podľa požiadavky Tému doplníme o telefonickú súťaž divákov a tiež o ostatné zaujímavé a aktuálne informácie. Premiéra tejto relácie bude pravidelne každú stredu s reprízami podľa vysielacej štruktúry.
TELEnoviny - graficky spracované videotextové informácie. Prinesú najmä aktuálne správy o dianí v meste, v regióne, oznamy mestských, obecných, okresných a krajských úradov a inštitúcií, kultúrne a spoločenské pozvánky, informácie o športe, spoločenskú rubriku, oznamy obyvateľov, služby občanom, bezplatnú ponuku a pomoc pri hľadaní pracovných miest, obchodné ponuky firiem a trh práce. Tieto informácie vytvárajú blok, ktorý sa bude vysielať nepretržite okrem času, keď sa vysiela obrazový program TV PEZINOK, aktualizovaný je denne, okrem nedele.

Programová štruktúra:
TELEnoviny - denne aktualizované informácie vysielané od 0.00 hod. do 24.00 hod.
TÝŽDEŇ - magazín o dianí v Pezinku a okolí, premiéra každý piatok o 18.00 hod. (repríza 13 x), reprízy: piatok 9.00, 22.00, Sobota 18.00, pondelok a utorok 10.00, 18.00, 22.00, streda 10.00, 17.00, štvrtok 9.00, 17.00;
TÉMA - diskusná relácia so zaujímavými hosťami na zaujímavé témy, premiéra každú stredu 18.00 hod. (repríza 12 x), reprízy: streda 9.00, 22.00, štvrtok 10.00, 18.00, 22.00, piatok 10.00, 17.00, Sobota 17.00, pondelok a utorok 9.00, 17.00.


Ohodnoťte článok: