Mesto sa uchádza o polikliniku

Október 2001 / Prečítané 2248 krát

   Mesto Pezinok listom zo dňa 30.11. 2000 oznámilo Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku a Ministerstvu zdravotníctva SR, že sa uchádza o prevod majetku Polikliniky Pezinok do svojho vlastníctva.
   Dôvodom tohto zámeru je zachovať zdravotnícke služby pre občanov a v rámci svojich možností ich skvalitňovať a rozširovať.
Podľa vypracovaného privatizačného projektu majetok polikliniky vo vlastníctve štátu k 31.12.
2000 predstavoval 15,6 milióna Sk a zdravotnícke zariadenie má záväzky takmer 4,3 milióna Sk (neuhradené faktúry za lieky, energie, opravy). Pozemky na ktorých je poliklinika postavená sú vo vlastníctve mesta.
Mesto žiada, aby sa prevod majetku Polikliniky Pezinok z Fondu národného majetku uskutočnil k 1.1. 2002 bezodplatne.
Táto požiadavka je zatiaľ vo forme návrhu, ktorý musia v novembri schváliť poslanci Mestského zastupiteľstva.


Ohodnoťte článok: